Show Case - โรงแรมที่เวียงจันทร์​ สปป.ลาว

Tato Group เป็นบริษัทคนไทยที่ได้ติดตั้งเฟรมกระจกเงาในโรงแรมระดับ 5 ดาวของ สปป.ลาว